SOPIMUSEHDOT

SOPIMUSEHDOT VANTAA GYM CLUB

1. Vantaa Gym Clubin palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään lataamalla “vantaa gym” sovelluksen joko App Storesta tai Google play kaupasta ja rekisteröitymällä sovellukseen. Voit myös liittyä jäseneksi toimiston ollessa auki.

2. Sovelluksen kautta pääset verkkokauppaamme, josta voit valita itsellesi sopivan jäsenyysmaksun, joko toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden, yksittäisen irto kuukauden tai määräaikaisen jäsenyyden.

3. Alle 18-vuotiaan sopimuksen tekee huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Ikäraja 12-vuotta.

4. Jäsenyyteen sisältyy kuntosalin käyttö aukiolojen mukaan. Laiteopastus ja personal trainer-palvelut eivät sisälly hintaan.

5. Jäsenen tulee ilmoittaa Vantaa Gym Clubille nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

6. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

7. Mobiilisovellus tai avainkortti on henkilökohtainen. Mobiilisovellus/avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukseen. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen kortin uusimisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

8. Jokaisen kuntosalikävijän tulee turvallisuussyistä AINA kirjautua sisään kuntosalille käyttämällä mobiilisovellusta /avainkorttia.

9. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntosalille ulkopuolisen henkilön, eikä Vantaa Gym Clubin henkilökunta ole antanut siihen lupaa, joutuu hän maksamaan päästämänsä henkilön kertamaksun 10€ kerrottuna kahdella eli 20€.

10. Avainkortin tai puhelimen (jossa mobiilisovellus on ladattuna) katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia tai mobiilisovellusta käyttää joku muu henkilö kuin kyseisen jäsenyyden omistaja, jäsen on korvausvelvollinen eli hän joutuu maksamaan luvatta käyneen henkilön kuntosali kulut. Tämä koskee myös tilannetta jossa kadonnutta puhelinta (johon on ladattuna kuntosalin mobiilisovellus) tai avainkorttia käyttää kuntosalin ulkopuolinen henkilö, eikä katoamisesta ole ilmoitettu kuntosalille. Jäsenyys voidaan myös perua kokonaan Vantaa Gym Clubin toimesta, jolloin jäsenyyden lopetus astuu voimaan välittömästi. Suoritettuja maksuja ei hyvitetä takaisin.

11. Maksujen viivästymisestä Vantaa Gym Clubilla on oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut.

12. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

13. Yritys sopimuksissa sopijapuolet ovat Vantaa Gym Club kuntosali ( Vantaa Body Club OY) ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys sopimuksessa ilmoitettu yritys korvaa jäsenen harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrään. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viime kädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten tässä sopimusehdoissa on kerrottu.

14. Jäsenen tulee noudattaa Vantaa Gym Clubin esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muita opasteita. Kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla.

15. Jäsenen tulee huomioida että Vantaa Gym Clubilla ei ole henkilökuntaa aina paikalla.

16. Vantaa Gym Club ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan. Vantaa Gym Clubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvaamisen lisäksi toistuvissa tapauksissa jäsenyys perutaan kokonaan.

17. Vantaa Gym Clubilla on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja, turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai käyttäytyy kuntosalin ilmapiiriin sopimattomalla tavalla.

18. Vantaa Gym Clubilla on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

19. Vantaa Gym Club ei korvaa salimaksuja jäsenelle, muuton, sairauden tai työ/koulukiireiden takia. Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella. Tässä yhteydessä vakavalla sairaudella tarkoitetaan syöpää, sydäninfarktia, aivohalvausta, munuaisten vajaatoimintaa, MS-tautia, sepelvaltimon ohitusleikkausta ja elin- tai luuydinsiirtoa. Tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Jälkikäteen esitettyjä todistuksia ei hyvitetä.

20. Jäsenyyden käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanomiseksi.

21. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että lapsi pärjää lapsiparkissa ja asiakas on velvollinen valvomaan omaa lastaan. Kuntosalille tuodut lapset, ovat vanhemman/huoltajan vastuulla. Lapset eivät saa liikkua vapaana/kuntoilla kuntokeskuksen tiloissa. Liikkuminen pukutilojen ja lapsiparkin välillä tapahtuu huoltajan kanssa. Lapsiparkki on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille. Sitä nuoremmat tai vanhemmat lapset eivät voi tulla salille. Jos lapsi on 12-vuotias tai yli, voi vanhemmat/huoltajat ostaa hänelle kuntosalijäsenyyden. Noudatamme TUKESIN turvallisuus säännöksiä.

22. Mahdolliset hinnan muutokset ilmoitetaan jäsenistölle kaksi (2) kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa, jonka jälkeen hinnan korotus astuu voimaan automaattisesti.

23. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveron muutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

24. Vantaa Gym Club pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja Vantaa Gym Clubilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassa olevat hinnat ja sopimusehdot löydät Vantaa Gym Clubin verkkosivuilta. Mikäli Vantaa Gym Club joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalin tiloista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminnan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, Vantaa Gym Club ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/tuotteita.

25. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Vantaa Gym Clubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, lisäksi se on nähtävissä kuntokeskuksessa pyydettäessä.

26. Aluehallintoviraston toimesta tapahtuvien kuntosalien pakko sulkemisien johdosta ei makseta hyvityksiä. Hyvityksiä ei myöskään makseta käyttämättömistä 10 ja 5 kerran korteista tai kertakäynneistä.

27. Ulkopuolisen personal trainerin tekemä oman asiakkaan ohjaus onnistuu meillä, mutta personal trainerilla ja asiakkaalla on oltava voimassa olevat jäsenyydet tai ostettuna kertakäynnit. Asiakkaiden rekry on kielletty Vantaa Gym Clubilla. Omien palveluiden mainonta on kielletty ilman Vantaa Gym Clubin lupaa.


28. Vuosijäsenyys asiakkaat

28.1 Vuosijäsenyys asiakkaan Neljän (4) viikon e-laskutusjäsenyys on toistaiseksi voimassa (12kk jäsenyys jakso) oleva yhden kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla (Minimi jakso 2kk)Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Kalenterikuukauden irtisanomisaika alkaa irtisanomispäivän seuraavan kokonaisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Vuosijäsenyyden irtisanominen ennen sopimusjakson täyttymistä(12kk) asiaks maksaa erotuksen saadusta jäsenyys edusta. Esimerkiksi jäsenyys etu hinta 42€/24h kk ja normi hinta 52€/24h kk erotus maksu on 10€ jokaiselta käytetyltä kuukaudelta.

28.2 E-lasku Vantaa Body Club Oy liikuntapalvelusta tulee verkkopankkiisi 14 päivää ennen maksun eräpäivää.

28.3 Muista tehdä E-laskutus omassa verkkopankissasi mahdollisimman pian. On tärkeää, että maksat laskun viimeistään eräpäivänä, koska kortti/appi lakkaa toimimasta, jos eräpäivästä on seitsemän (7) päivää.

Jos maksu on myöhässä, niin kortti aktivoituu uudestaan 2-3 päivän viiveellä kun maksu näkyy laskutusyhtiössä. Saat kortin nopeammin voimaan maksamalla laskun toimistoon sen ollessa auki.

28.4 Laskun maksamatta jättäminen, pankista e-laskutuksen irtisanomien tai kuntokeskuksessa käymättä jättäminen ei ole sama kuin irtisanoutuminen.

28.5 Irtisanominen vuosi jäsenyyksissä tulee tehdä aina sähköpostilla vantaagym@gmail.com Ilmoituksessa tulee mainita irtisanomispäivä. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on yksi kuukausi.

28.6 Vantaa Gym Clubilla on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut peritään perintätoimistolle ja Vantaa Gym Club voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.

28.7 Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanomisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on hoidettu.

28.8 Ensimmäinen maksu on yhden kuukauden jakso. Lyhyin mahdollinen jäsenyysaika on kaksi (2) kuukautta.


Liittymällä Vantaa Gym Clubin jäseneksi hyväksyt sopimusehdot.


LAPSIPARKIN SÄÄNNÖT

 1. Vanhemman/huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi pärjää lapsiparkissa.
 2. Lapsi on aina vanhemman/huoltajan vastuulla ja valvonnan alaisena lapsiparkissa.
 3. Lapsiparkki on ainoastaan 3–8-vuotiaille lapsille. Sitä nuorempien tai vanhempien lasten kohdalla oltava yhteydessä salin henkilökuntaan.
 4. Lapsen kulku lapsiparkkiin sieltä pois tapahtuu yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa.
 5. Lapsella on ehdoton kielto sali laitteisiin tai treeni alueisiin.
 6. Ei sairaana lapsiparkkiin.
 7. Ei kengät jalassa lapsiparkkiin. Hygienia syistä oltava sukat tai sisätossut jalassa.
 8. Aidalle tai koulubussin katolle kiipeily ja tavaroiden heittely on kielletty.
 9. Ei syötävää lapsiparkkiin.
 10. Huomioithan muut treenaajat ja leikkipaikassa olevat lapset. Lapsesi ei saa aiheuttaa huutamisella tai riehumisella häiriötä muille. Näissä tapauksissa henkilökunnalla on oikeus pyytää teitä poistumaan kuntosalilta ilman huoltajan treenin korvaamista.
 11. Huomiothan leikkipaikan siisteydestä sieltä lähtiessäsi.
 12. Noudatamme TUKESIN turvallisuus säännöksiä.


KIITOS! ​​​​​​​


VUOSIJÄSENYYDEN E-LASKU OHJE


Ohjeita e-laskun aktivoimiseksiToimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, niin saat tehtyä e-laskun tai suoramaksun Vantaa Gym Clubille. Tämä ohje on tehty Handelsbankenin verkkopankin ohjeistuksen mukaan. Pankeissa voi olla pankkikohtaisia eroja.​​​​​​​

 • Avaa verkkopankki omilla tunnuksillasi, mene kohtaan tilaa e-lasku.

 • Valitse y-tunnus (1717501-8) tai tilinumero (FI49 313130010985 57).

 • Aukeaa yhteenvetosivu (Vantaa Body Club Oy).

 • Kirjoita asiakasnumero kohtaan oma asiakasnumerosi. (Vuosi jäsenenä näet sen ensimmäisessä laskussa, jonka olet saanut sähköpostiisi).

 • Tarkasta, että tietosi ovat oikein ja paina hyväksy.

 • E-lasku on hyväksytty ja ruudulle tulee seuraava teksti “Ilmoitamme vastaanotto-osoitteesi valitsemallesi laskuttajalle”.

 • Selaa alaspäin ja paina ota käyttöön automaattinen maksaminen.

 • Voit halutessasi syöttää maksimisumman automaattiselle maksamiselle. Syötä summa tai valitse “maksan automaattisesti kaikki E-laskut riippumatta niiden summasta” kohdan, näin sinun ei tarvitse jatkossa vahvistaa liikunta palvelumaksuja aina erikseen.

 • Laita voimassaoloaika kohtaan toistaiseksi.

 • Tarkasta yhteenvetosivulta, että tietosi ovat oikein, syötä vahvistustunnus ja paina vahvista.

 • E-lasku Vantaa Gym Clubilta tulee verkkopankkiisi n. 14 päivää ennen maksun eräpäivää, jolloin laskua vastaava summa lähtee tililtäsi. On tärkeää että maksat laskun viimeistään eräpäivänä, koska jäsenyys lakkaa toimimasta jos eräpäivästä on 7 (seitsemän) päivää. Kortti aktivoituu uudestaan laskun maksettuasi 2-3 päivän viiveellä.

 • Laskun maksamatta jättäminen, kuntokeskuksessa käymättä jättäminen tai pankista e-laskutuksen irtisanominen ei ole sama kuin irtisanoutuminen.

 • Irtisanoutumiset aina sähköpostiin vantaagym@gmail.com

 • Voit koska tahansa muuttaa E-laskujen asetuksia omassa verkkopankissasi.

 • Mikäli olet valinnut E-laskun ja et aktivoi sitä verkkopankissasi, emme voi lähettää sinulle E-laskuja. Tässä tapauksessa maksut jäävät avoimiksi ja joudut vastaamaan maksumuistutuksesta/perinnästä aiheutuvista kustannuksista.

 • Jos E-laskua ei aktivoida, lisäämme tuleviin veloituksiin 3 (kolmen) euron laskutuslisän.

 • Aktivoithan E-laskun viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa laskutusta (e-laskun aktivoinnissa kestää 1-3 pankkipäivää).

 • Voit myös maksaa laskusi asiakaspalveluun.


Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen E-laskuun, olethan yhteydessä meihin.